P O L Y G R A F I E   Č E S K É   R E P U B L I K Y   2 0 2 1   -   26. vydání          
ISMC
Dnes je sobota 19.06.2021
ISMC

Vyžádejte si

kompletní zápis

Vaší firmy

na korekturu.


facebook: ISMC Bohemia, s.r.o.

CHARAKTERISTIKA PUBLIKACE - POLYGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2021

- odborný zdroj informací o firmách podnikající v oblasti polygrafie

- kontaktní údaje, jména řídících pracovníků, předmět podnikání

- členění do kapitol dle jednotlivých oborů polygrafie

- souhrnný abecední seznam všech firem

- barevné prezentace firem oddělující jednotlivé kapitoly

- 26. vydání publikace

- distribuce na významných odborných výstavách

- prostřednictvím direct mailingu zasílání významným firmám

- prezentace klientů z publikace automaticky na našem informačním portálu

- obálka, obsah a ukázkové strany publikace – viz MenuPOLYGRAFIA SLOVENSKACopyright © 2014 by PE&S
Použité obchodní značky, názvy produktů a vybrané grafické podklady jsou ve vlastníctví PE&S.
Na obsah, texty a grafické ztvárnění www stránek se vztahují vlastnická práva PE&S ve smyslu autorského a obchodního práva.
Jakékoliv přebírání a užívání výše zmíněného vlastnictví je možné jen s písemným souhlasem PE&S.