P O L Y G R A F I E   Č E S K É   R E P U B L I K Y   2 0 2 1   -   26. vydání          
ISMC
Dnes je sobota 19.06.2021
ISMC

Vyžádejte si

kompletní zápis

Vaší firmy

na korekturu.


facebook: ISMC Bohemia, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,

v souvislosti s uzávěrkou 26. vydání publikace

POLYGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2021,

Vám předkládáme k doplnění údaje o Vaší firmě (příloha emailu),
které bezplatně uvedeme na našem informačním portálu www.ismc.cz.

Vaši firmu môžete v publikaci zvýraznit například zvýhodněnou prezentací:

- zvýraznění zápisu ......................

- ČB logo .........................................

- barevné logo ...............................

1000,- Kč

1000,- Kč

3000,- Kč.

Publikace bude distribuována na výstavách ČR a SR a přímo zasílána firmám.

Vaše doplněné údaje prosíme zaslat do 3. 2. 2021 na náš e-mail,
resp. poštovní adresu. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Těšíme se na další spolupráci.

ISMC Bohemia, s.r.o.
P.O.BOX 61, 656 61 Brno 2
Tel.: 541 321 355, e-mail: ismc@seznam.cz, www.ismc.cz
IČO: 27669165, DIČ: CZ27669165
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tato nabídka je zasílána výhradně na e-mailové adresy z databáze ISMC, resp. kontaktů získaných
na výstavách zástupci firmy ISMC. Nabídka je časově omezená výhradně k 26. vydání publikace.

POLYGRAFIA SLOVENSKACopyright © 2014 by PE&S
Použité obchodní značky, názvy produktů a vybrané grafické podklady jsou ve vlastníctví PE&S.
Na obsah, texty a grafické ztvárnění www stránek se vztahují vlastnická práva PE&S ve smyslu autorského a obchodního práva.
Jakékoliv přebírání a užívání výše zmíněného vlastnictví je možné jen s písemným souhlasem PE&S.